בית ספר קדימה קרית ביאליק

מנהיגות. אחריות. כבוד. סביבה

חזון בית ספר"קדימה"

בית-ספר "קדימה" משמש בית חם לכל באיו, מכיל את כולם ומאפשר צמיחה והתפתחות בשילוב בונה חברה (שב"ח) בעולם ירוק יותר.

 אנו מאמינים שתפקידו של ביה"ס לבנות עם הילדים את המפתחות לחיים:

שלושה מפתחות לחיים בחברה טובה:

מפתח אל המייחד, מפתח אל המאחד, ומפתח אל הביחד (מאמרות חז"ל)
 למצוא בכל אחד את המיוחד שבו ולטפח את המיוחדות שלו. למצוא את הדברים המאחדים אותנו כבני אדם כעם, כמדינה, כחלק מהעולם, להבין שליחד יש כח ועוצמה, לסייע לכל אחד מאיתנו כפרט להיות יחיד ומיוחד.

 המטרה השאפתנית של ביה"ס:

 "טיפוח ייחודיותו של כל פרט כחלק מהקבוצה, תוך מתן כבוד הדדי".

  מסך הערכים של ביה"ס:

 שייכות – אחריות – שיתופיות – קבלה/נתינה.

  שיח משותף של מורים, הורים ותלמידים כמקדם השתלבות מוצלחת בבית הספר.

 הנחות היסוד של ביה"ס :

 השתלבות מוצלחת של כל הילדים בבית הספר היא באחריות צוות ביה"ס.

 ביה"ס צריך לראות כל תלמיד באופן הוליסטי ולהתייחס לתחום הרגשי, החברתי, ההתנהגותי והאקדמי, לזהות את נקודות החוזק שלו, שישמשו מנוף להצלחתו, ולטפל באבני הנגף ובמעכבי הלמידה בדרך להצלחה.

מורה מומחה – המורה הוא המשאב העיקרי בתהליך החינוכי ויש להשקיע בהכשרתו, בכדי  שיהיה מסוגל לקבל ולהתמודד באופן מקצועי עם השונות הקיימת בין הילדים ועם הצרכים המיוחדים שיש לכל אחד מהם.  שותפות בין המורים להורים תסייע להשתלבות מוצלחת של הילדים בביה"ס ותקדם השגת המטרות החינוכיות של ביה"ס ושל הבית.

שיח והדברות בין השותפים בביה"ס : מורים, הורים ותלמידים הוא אמצעי המרכזי לקיום ולמימוש השותפות.

בביה"ס לומדים ומתמחים מורים, הורים ותלמידים – כל אחד  בתחומו, בכדי ליצור בסיס משותף לשיח ולהדברות.

השתלבות בשותפות– כלים שלובים הם:

"השיח המשותף בשבילי הלב- מאפשר לכולם להצליח ולהשתלב"

 עקרונות מנחים של ביה"ס:

 עקרון שוויון ההזדמנויות; עקרון השונות; עקרון השותפות; עקרון ההגמשה; עקרון השיח;

הגדרות כלליות כניסה למערכת