תעודת זהות

בית ספר "קדימה" נוסד בשנת 1965

בביה"ס 400 תלמידים הלומדים ב- 19 כיתות

מבנה ארגוני בית ספר קדימה: 

סגנית, רכזת הגיל הרך ומעברים – גב' רויטל אפרתי

רכזת מתמטיקה – גב' זויה גרישין

מנהלת הכיתות התקשורתיות וסגנית שנייה – גב' לריסה גורבנקו

רכזת אנגלית – גב' ולרי ביטון

רכזת שפה – גב' מירה שטיין

רכזת מדע וטכנולוגיה – גב' דנה קרבצוב

רכזת חינוך חברתי – גב' ליאורה כהן

צוות הורים וקהילה – גב' ליבי דוד וגב' תיקי גולדפרב.

מפקח ביה"ס –

מפקחת החינוך המיוחד – גב' ורדה ליבנה.

מנהל אגף החינוך – מר עמי ראובן.

תוכניות ייחודיות

 • מפתח הלב

 • תו ירוק

 • אתגרים

 • אמירים

 • עיתים

 • חונכות בכיתות תקשורתיות

 • יחדיו

 • בי"ס מוביל בתחום ההנחייה לסטודנטיות

 מגמות עתידיות

 • המשך התמקצעות מורים במקצועות הליבה

 • העצמה לבי"ס ממוחשב ומתוקשב

 • תו ירוק "עד"

 • תו תקן

הגדרות כלליות כניסה למערכת